Kościoły

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Oleśnie

Kościół parafialny w Oleśnie pw. św. Katarzyny został wybudowany pod koniec XVII w. w stylu barokowym z elementami neobarokowymi.

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Dąbrówkach Breńskich

Wmurowania kamienia węgielnego dokonał w dniu 31 lipca 1994 r. biskup tarnowski Jan Styrna. Budowa trwała trzy lata. Konsekracja kościoła miała miejsce 3 sierpnia 1997 r.

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1939 r. Jednakże wybuch II wojny światowej spowodował, że kościół został ukończony dopiero w 1949 r.