Podział administracyjny gminy Olesno

Gmina Olesno leży w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. Sąsiaduje z gminami: Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Dąbrowa Tarnowska i Żabno (powiat tarnowski). Według podziału fizycznogeograficznego Polski gmina należy do niziny nadwiślańskiej oraz płaskowyżu tarnowskiego. Powierzchnia gminy wynosi około 78 km2. Gmina leży około 30 km na północ od Tarnowa, a najbliższym miastem jest Dąbrowa Tarnowska. Teren gminy pokrywa sieć dróg lokalnych, łączących poszczególne wsie. Przebiega tędy nieczynna, niezelektryfikowana linia kolejowa nr 115 z Tarnowa do Szczucina, tzw. "szczucinka". Wzdłuż wschodniej granicy gminy przebiega natomiast droga krajowa nr 73 Tarnów-Wiśniówka.

Mapka gminy Olesno

Rys. 1. Podział gminy Olesno na sołectwa (opracowanie własne)
Gmina Olesno dzieli się na 13 sołectw:

 1. Adamierz - 338 ha - 4%
 2. Breń - (wydzielony z sołectwa Podborze, brak danych)
 3. Ćwików - 1082 ha - 14%
 4. Dąbrówka Gorzycka - 140 ha - 2%
 5. Dąbrówki Breńskie - 865 ha - 11%
 6. Niwki - 193 ha - 2%
 7. Olesno - 905 ha - 12%
 8. Oleśnica - 524 ha - 7%
 9. Pilcza Żelichowska - 246 ha - 3%
 10. Podborze - 1001 ha - 13%
 11. Swarzów - 609 ha - 8%
 12. Wielopole - 1049 ha - 14%
 13. Zalipie - 805 ha - 10%

Lasy zajmują około 8% powierzchni gminy, co oznacza niską lesistość.

 1. Lasy ogółem - 644,5
 2. Lasy państwowe - 367,9
 3. Lasy prywatne - 276,6