Rolnictwo

Gmina Olesno posiada typowo rolniczy charakter. Przeważają tu gleby III - VI klasy. Nie wsytępuje klasa I, a II sporadycznie. Dominuje tutaj produkcja roślinna. Przeważają gospodarstwa drobnotowarowe o przeciętnym areale około 4,5 ha.

Średnie powierzchnie gospodarstw rolnych w gminie Olesno
Rys. 1. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w poszczególnych sołectwach

Struktura zasiewów
Struktura zasiewów
ZasiewOdsetek
Pszenica26%
Jęczmień16%
Mieszanki13%
Ziemniaki12%
Kukurydza8%
Przenżyto5%
Truskawki5%
Żyto4%
Warzywa gruntowe4%
Owies2%
Okopowe pastewne2%
Buraki cukrowe1%
Rzepak0,8%
Strączkowe jadalne0,2%