Organizcje społeczne

Na terenie gminy funkcjonuje szreg organizacji społecznych. Są to:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Ćwikowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Zalipiu
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach Breńskich
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rowoju lokalnego Gminy Olesno
  • Klub piłkarski LZS Olesno
  • Ludowy Klub Sportowy ISKRA Dąbrówki Breńskie
 
Stat4u