Ważniejsze daty z historii Olesna i okolic

 • 1375 ? - pierwsze wzmianki o Oleśnie
 • 1746 - nieudana próba nadania praw miejskich
 • 1845 - powódź
 • 1873 - epidemia tyfusu
 • 1906 - linia kolejowa Tarnów-Szczucin
 • 1910 - ufunfowanie pomnika Władysława Jagiełły w Oleśnie
 • 1922 - powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie
 • 1948 - pierwszy konkurs "Malowana chata" w Zalipiu
 • 1949 - objęcie alei lipowo-dębowej ochroną prawną (pomnik przyrody)
 • 1949 - powołanie Ludowych Zespołów Sportowych w Ćwikowie i Oleśnie
 • 1973 - utworzenie gminy Olesno - uchwała WRN w Krakowie
 • 1977 - otwarcie Domu Malarek w Zalipiu
Etomologia nazw wsi
 • Olesno pochodzi prawdopodobnie od rosnących tutaj olch.
 • Zalipie nazwa wywodzi się od występujących tutaj lip.
 • Breń i Ćwików pochodzą od nazwisk właścicieli tych wsi
 • Podborze zawdzięcza nazwę swojemu położeniu, na skraju lasu, a właściwie boru
 • Dąbrówka Gorzycka i Dąbrówki Breńskie od dębów (dąbrowa->dąbrówka) połączone z członem uzupełniającym (Dąbrówka Gorzycka od Gorzyc), (Dąbrówki Breńskie od Brnia)

Więcej na ten temat:
 1. Dąbrowa Tarnowska - Zarys dziejów miasta i powiatu.
 2. Gmina Olesno. Szkice z przeszłości i teraźniejszości.