Klimat

Gmina Olesno odznacza się korzystnym klimatem. Średnia temperatura roczna jest wysoka, a okres wegetacyjny wynosi około 220 dni. Opady kształtują się w granicach 700 - 750 mm rocznie.

Tutejszy klimat kształtowany jest głównie przez wilgotne masy powietrza polarno-morskiego napływające z zachodu oraz kontynentalnego pochodzącego z obszarów Azji.