Sytuacja gospodarcza

Dane gospodarcze dla obszaru gminy Olesno przedstawiono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyk. 1. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Olesno ogółemSytuacja gospodarcza gminy przedstawia się stosunkowo kiepsko. Brak nowych podmiotów gospodarczych. Ich aktualna liczba jest porównywalna do tej z lat 1999-2000.

Wyk. 2. Liczba osób w przeliczeniu na jeden podmiot gospodarczy w gminie Olesno oraz powiecie dąbrowskim