Przyroda

Rozległe pola uprawne w Oleśnie

Krajobraz przyrodniczy gminy tworzą głównie pola uprawne, łąki oraz pastwiska. Lasy o zajmują jedynie 8% powierzchni gminy. Głównymi rzekami gminy są Breń i Żabnica, oraz mniejsze: Olesieńka, Wielopólka i Żymanka.Rośliny

W Podborzu i Oleśnicy rozciągają się bory sosnowe. rośnie tu jałowiec pospolity, jarzębina, w runie dominują borówki, wrzos i mchy. Natomiast w Wielopolu rośnie las dębowo-sosnowy tzw. "Dukla" o powierzchni około 14 ha z udziałem brzozy brodawkowatej i topoli osiki. Poszycie stanowi jarzębina i leszczyna, a runo: borówka, konwalijka dwulistna, paprotka zwyczajna.

Zwierzęta

Wśród ptaków występujących na tym terenie zaobserwowano kruki (Corvus corax), gawrony (Corvus frugilegus), sroki, wrony siwe, skowronki borowe, sikory i dzięcioły oraz bażanty i kuropatwy. Rzadziej można spotkać jastrzębia (Accipiter gentilis), czy też sowę. Z ssaków można wymienić jelenia (Cervus elaphus) zająca szaraka (Lepus europaeus), lisa rudego (Vulpes vulpes ), sarnę (Capreolus capreolus) oraz kunę leśną (Martes martes).

Pomniki przyrody
Pomnik przyrody

Na terenie gminy znajduje się siedem pomników przyrody. Jednym z nich jest wspaniała, chociaż zaniedbana aleja lipowo-dębowa oraz sześć pojedynczych drzew zlokalizowanych w parku podworskim w Niwkach. Wszystkie zostały ustanowione przez wojewodę tarnowskiego.