Przydrożne figurki i krzyże

Ciekawym i malowniczym elementem krajobrazu gminy są przydrożne figurki i krzyże. Powstawały głównie w celu upamiętnienia rozmaitych rocznic badź stanowiły wota dziękczynne fundatorów.

Figura NMP w Oleśnie

Kamienna figurka przedstawiająca Najwietszą Marię Pannę. Pochodzi z końca XVII wieku. Stanowi cel procesji